RuutiExpo 2013 – Näytä voimasi – Kampanja aurinkoenergian puolesta

hattu-eevisavolainenRuutiExpo 2013, TapahtumatLeave a Comment

Maailman luonnonsäätiö WWF kampanjoi tänä vuonna uusiutuvien energiamuotojen puolesta. Näytä voimasi -nimisellä kampanjalla pyritään kiinnittämään huomiota energiantuotannon ja -kulutuksen tulevaisuuteen. Sen avulla kannustetaan yksittäisiä ihmisiä, poliittisia puolueita ja erilaisia yhteisöjä valitsemaan uusiutuvia energiamuotoja ja toimimaan niiden kehityksen hyväksi. Voimansa voi kampanjan osalta näyttää allekirjoittamalla vetoomuksen kotitalouksille edullisen aurinkoenergian puolesta. Vetoomus toimitetaan pääministeri Jyrki Kataiselle maaliskuussa järjestettävän sähköttömän tunnin, eli Earth Hourin, yhteydessä. Kampanjaan liittyy myös WWF:n järjestötasolla tapahtuvaa uusiutuvan energiapolitiikan lobbausta niin Suomessa kuin ulkomailla, sekä erilaisia tempauksia ja tapahtumia, esimerkiksi WWF:n osallistuminen RuutiExpoon 2013.

Aurinkoenergiaa tuotetaan muuntamalla auringon valo-ja lämpösäteilyä aurinkopaneeleilla ja -keräimillä sähköksi sekä lämmöksi. Aurinkoenergia on energiamuotona ympäristöystävällinen, koska se ei tuota päästöjä toimiessaan. Välillisiä päästöjä ja ympäristövaikutuksia aiheutuu ainoastaan tekniikan ja laitteiden tuotanto- ja asennusvaiheessa sekä aurinkolämpöpumppuihin tarvittavasta sähköstä. Auringon valo on ehtymätön luonnonvara.

Suomessa aurinkoenergiaa käytetään tällä hetkellä täydentävänä energiamuotona muiden rinnalla ja sähköyhtiöiden sekä muiden tahojen, kuten kuntien ja yritysten, investoinnit aurinkoenergiaan tapahtuvat lähinnä vapaaehtoisuuden pohjalta. Aurinkoenergian käytön haasteellisuus Suomessa perustuu siihen, että talvella auringonvalon määrä jää hyvin pieneksi. Suomessa pystytään hyödyntämään huomattavasti pienempi osuus auringon säteilystä kuin esimerkiksi Etelä-Euroopassa, mutta toisaalta kesäisin aurinkoenergian hyödyntäminen voi olla Suomessa tehokkaampaa poikkeuksellisen pitkän valoisan ajan vuoksi.

Aurinkoenergian tulevaisuus on riippuvainen aiheesta tehdyn tutkimus- ja kehitystyön määrästä, sillä esimerkiksi aurinkoenergian varastoiminen on vielä varsin kehittymätöntä. Kattava varastointi mahdollistaisi tämän energiamuodon ympärivuotisen ja laajemman hyödyntämisen, esimerkiksi Suomessa, jossa valon määrän vuodenaikaisvaihtelu on suurta. Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa on asetettu tavoitteita aurinkoenergialla tuotetun sähkön osuuden kasvattamisesta vuoteen 2020 mennessä ja useita kehittämisprojekteja on käynnissä. Myös erilaiset kampanjat, kuten WWF:n Näytä voimasi, edistävät yleisten asenteiden positiivista kehitystä ja herättävät yleistä keskustelua.

Näytä voimasi -kampanjalla on saavutettu paljon, sillä monet kunnat ja kaupungit Suomessa ovat tehneet sopimuksia aurinkopaneelien tilaamisesta ja näin sähköntuotannon osittaisesta kattamisesta uusiutuvin energianlähtein. Työ- ja elinkeinoministeriöön on perustettu työryhmä, joka tekee ehdotuksia ja aloitteita eduskunnalle uusiutuvan energian järkevästä ja taloudellisesta käyttöönotosta ja hyödyntämisestä. Myös jotkin kansainväliset investointipankit ovat sitoutuneet lopettamaan tai vähentämään kivihiilen tukemista energiamuotona. Suurten pankkien ja yritysten tuki on nimenomaisen tärkeää, sillä niillä on valta muuttaa energiamuotoihin kohdistuvien rahavirtojen suhteita. Rahaa tarvitaan erityisesti uusiutuvia energiamuotoja hyödyntävän teknologian kehittämiseen ja laitosten rakentamiseen. Aurinkovoima tarvitsee voimaa suurilta vaikuttajilta.

Aurinkoenergia on tulevaisuuden energiamuoto, josta voidaan tehdä nykypäivää suurten ja pienten toimijoiden yhteistyöllä.
Suurten vaikuttajien lisäksi Näytä voimasi -kampanja vetoaa erityisesti yksittäisten ihmisten toimien tärkeyteen ympäristönsä ja tulevaisuutensa hyväksi. WWF:n kampanjaan voi osallistua monipuolisesti omatoimisilla hankkeilla. Sosiaaliseen mediaan voi jakaa Näytä voimasi -aiheisia Twiittejä tai Instagramiin kuvia. Kuka tahansa voi myös järjestää voimansa näyttävän flashmobin tai muun laillisen mielenilmauksen ja kertoa siitä WWF:lle sähköpostitse. Kaikista rohkeimmat voivat tulostaa aurinkoenergiavetoomuspohjan ja lähteä keräämään siihen nimiä. Tärkeintä on, että aurinkoenergian ja muiden uusiutuvien energiamuotojen tosiasiat tulevat tutuksi ja että jokainen pääsee näyttämään voimansa tärkeän asian puolesta. Tärkeintä on synnyttää toimintaa.

Teksti: Sonja, HattuMedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *